Část C - Ochrana a využití vod

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část C - Ochrana a využití vod

Problematiku ochrany a využití vod upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon" nebo "zákon o vodách"). Účelem vodního zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Zákon dále upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí.

Datum vytvoření 1. 7. 2015
Datum revize 7. 2. 2016
Kód článku CPP
Obsah
  • Část C - Ochrana a využití vod

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.