ENVI Report 12/2017

Období: 1.11. - 30.11.2017

Ve sledovaném období byly vydány změny oblasti obalů a také v bezpečnosti při práci s chemickými látkami (označování obalů a skladů). Od 1.1.2018 bude také konečně spuštěna elektronická evidence přepravy NO (SEPNO).


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Část A - Chemické látky a směsi
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
A19 Nový prováděcí předpis pro označování skladů a nádob používaných při práci s  chemickými látkami/směsmi. Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. (ruší NV 11/2002 Sb.)

Obsah změn řeší článek: Pozor, bylo vydáno nové nařízení o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Část F - Obaly
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
F7 Novela prováděcího předpisu: Důvodem změny je nutnost provést novelu zákona o obalech č. 149/2017 Sb., jejíž příslušné body vstoupí v účinnost k 1. lednu 2018. Vyhláška č. 400/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Obsah změn řeší článek: Mění se vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
B25 Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů: od 1.1.2018 pouze elektronicky přes portál SEPNO. Více v článku Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v 2018.

§ 40 zákona o odpadech, § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

od 1.1.2018

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období
Obaly
Chemické látky a směsi, BOZP

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.