ENVI Report 11/2017

Období: 1.10. - 31.10.2017

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné významné změny v podnikové ekologii, pouze v souvisejících oblastech.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
- Žádné změny ve sledovaných povinnostech. -

-

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
B11 Ohlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona (použití upravených kalů na zemědělské půdě) pro získání IČZ.

§ 39 odst. 3 z. o odpadech, § 11 odst. 5 vyhlášky č. 437/2016 Sb.

30.11.2017

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

EIA - posuzování vlivů na životní prostředí

Ostatní - zemědělství

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.