ENVI Report 10/2017

Období: 1.9. - 30.9.2017

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné významné změny v podnikové ekologii, pouze v souvisejících oblastech.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
- Žádné změny ve sledovaných povinnostech. -

-

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
C27 Odběratel podzemních vod s povolením odběru nad 6000m3 ročně či nad 500m3 měsíčně musí podat poplatkové hlášení. Hlášení se nepodává, pokud od posledního hlášení nedošlo ke změně povolení. § 88 vodního zákona, vyhl. 125/2004 Sb. 15.10.2017
C28 Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod do vod povrchových: pro stanovení výše záloh na pro následující rok je znečišťovatel povinen zpracovat poplatkové hlášení. § 89-98 vodního zákona, vyhl. 123/2012 Sb. 15.10.2017
F6F7 Firmy s uzavřenou smlouvou o sdruženém plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností (EKO-KOM) jsou povinny zaslat čtvrtletní výkaz o produkci obalů za 3. čtvrtletí. § 10§ 13§ 15a zákona o obalech 30.10.2017

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období
Ostatní
Ostatní - zemědělství
Energetika
Ovzduší

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.