ENVI Report 9/2017

Období: 1.8. - 31.8.2017

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné významné změny v podnikové ekologii, pouze v souvisejících oblastech.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
- Žádné změny ve sledovaných povinnostech. -

-

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

-

Na září nejsou stanoveny žádné termínované povinnosti.

-

-

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období
Ochrana zvířat
Energetika
Ostatní - zemědělství
Ostatní

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.