ENVI Report 2/2017

Období: 1.1.2017 - 31.1.2017

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné významé změny předpisů. Po vodách pokračuje ohlašování dalších agend do ISPOP.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
- za leden žádné změny v povinnostech - -

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
Kompletní přehled všech ohlašovacích povinností ISPOP v období leden-březen 2017

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Ostatní - zemědělství
Ochrana přírody a krajiny

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.