Příručka ekologa ONLINE

Publikace se zaměřuje na hlavní oblasti průmyslové ekologie: chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, problematika obalů, ochrana ovzduší, environmentální management EMS.

Datum vytvoření 1. 10. 2016
Datum revize 30. 6. 2017
Kód článku PEK
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.