F - NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Přehled předpisů

  • 477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých dalších předpisů
  • 111/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
  • 116/2002 Sb. Vyhláška o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
  • 641/2004 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

F - NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Kód článku LegZP
Obsah
  • F - NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.