E - INTEGROVANÁ PREVENCE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Přehled předpisů

  • 76/2002 Sb. Zákon ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
  • 25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
  • 288/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
  • 145/2008 Sb. Nařízení vlády ze dne 26. března 2008, kterým nestanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
  • 288/2013 Sb.  Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

Přímo uplatnitelný předpis Evropské unie

  • 166/2006 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

E - INTEGROVANÁ PREVENCE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Kód článku LegZP
Obsah
  • E - INTEGROVANÁ PREVENCE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.